Buurtvereniging Hauverwaegs Sweikhuizen

Buurtvereniging Hauverwaegs heeft ook een eigen Facebook pagina.
Hiermee houden wij jullie regelmatig op de hoogte van nieuws!


Oproep via de gemeente

* NIEUW > Jongerenlintje!

Hallo allemaal,

 

Zijn jullie al bekend met het Jongerenlintje?

Wij zijn op zoek naar jongeren die opvallen door hun bijzondere inzet voor verenigingen en/of voor de gemeenschap van Beekdaelen.

Eens per jaar willen wij deze jongeren extra in het zonnetje zetten.  

 

Kennen jullie een jongere die zich op een speciale manier inzet voor de samenleving en een Jongerenlintje verdient?  

Nomineer hem of haar dan vóór 15 september 2023. Hoe dat moet, lezen jullie u in bijgaande ‘Oproep nominaties Jongerenlintje’.

 

https://www.beekdaelen.nl/jongerenlintje

 

 

Kijk ook eens via de QR code bij ‘Even voorstellen’. Hier vinden jullie interviews met jongeren die het lintje al eerder mochten ontvangen.

Handig om inspiratie op te doen!


Jaaragenda 2023

 

Schrijf onderstaande data vast in je agenda! 


BBQ, zaterdag 26 augustus
bij Café Boyens | 19:00 uur


Herfstactiviteit, zaterdag 21 oktober
Wilde Buiten Dag van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg. Meer info volgt! 


Bezoek Kazematten in Maastricht,
zondag 17 september, nadere informatie volgt


Dan nog een het financiële aspect: 

De contributie is €30,- voor een gezin en €15,- voor een een-oudergezin of een alleenstaande.

Jullie kunnen dit bedrag overmaken naar Buurtvereniging Hauverwaegs,
rekeningnummer NL15RABO 0146 598 407 onder vermelding van contributie 2023 en jullie naam.