Buurtpreventie App

Zie je iets verdachts op straat? Lopen er ongure personen door de straat? Vertrouw je de situatie niet helemaal? Het zou handig zijn als je andere bewoners op de hoogte zou kunnen brengen om ook een oogje in het zeil te houden, nietwaar? Samen bereik je immers veel meer en misschien valt het op en vertrekken de ongenode gasten vanzelf zonder dat de politie ingeschakeld hoeft te worden.

Onderstaande informatie heeft u ook in uw brievenbus ontvangen.

 

Beste inwoners van Sweikhuizen,   

In navolging van andere wijken en dorpen in onze Gemeente is het idee ontstaan een WhatsApp groep te gaan creëren, speciaal voor Sweikhuizen. De bedoeling van deze groep is om verdachte situaties/personen en belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid direct te melden en onderling te kunnen communiceren.  

Op deze manier zal de oplettendheid/waakzaamheid van een ieder toenemen en kunnen we samen het gevoel van veiligheid vergroten en verdachte situaties snel delen.   

Deze plannen zijn reeds gecommuniceerd met zowel de wijkagent als ook de gemeente, die beiden dit initiatief stimuleren. De eerste contacten hebben inmiddels plaats gevonden. De gemeente zal zorgen voor borden die aangeven dat er een WhatsApp groep actief is. Dit heeft dan ook weer een preventieve werking. De borden worden dan bij toegangswegen van Sweikhuizen geplaatst. 

Deze brief is een aankondiging van het plan. Het meedoen/opgeven is uiteraard geheel vrijwillig.  Het toevoegen aan de groep gebeurt na opgave van uw gegevens (naam, adres, mobiel nr.) via onderstaande strook. U wordt dan ingedeeld in een groep per buurt of deel van ons dorp.

Per huisnummer maximaal twee mobiele nummers aanmelden ivm de capaciteit van WhatsApp. Inmiddels zijn drie inwoners bereid om als beheerder van het systeem op te treden.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we meer beheerders nodig hebben.

Verder is het van belang dat de spelregels van deze WhatsApp groep in acht genomen worden, zie hier of rechtsboven op deze pagina.                                               

Op deze pagina staan ook allerlei handige informatie, links, tips etc… 

U kunt zich alleen schriftelijk aanmelden door inleveren van onderstaand briefje bij één van onderstaande personen. Na het toevoegen aan de groep, kan men deze te allen tijde verlaten.   

Met vriendelijke groet,

Beheerdersgroep:

Hella Wilmes,  Pascal Visscherstraat  31 - telefoon 0625247783

Ellen Cameron,  Hagensstraat 5 - telefoon 0610915340

Christel Meens,  Rector Simonsstraat 10 - telefoon 0625165577

Karin Francot, Bergstraat 90 - telefoon 0642667484