De contributie bedraagt slechts € 30,00 per jaar voor gezinnen en €15,00 voor éénouder gezinnen.

Voor sommige activiteiten vragen wij wel nog een financiële bijdrage aan de deelnemers. 

Maar daar wordt u per activiteit van de op hoogte gehouden.

 

Rekeningnummer  NL15 RABO 0146 5984 07

Ten name van: Buurtvereniging Hauverwaegs Rabobank